Gavallér János

Az eb, a bér és az út


Mentem az utcán
s félre lökött a jog!

Erejét bőszen hirdetve,
mellkasa által pöffeszkedve,
sepri rabszolga az utcát,
Mammont őrző-féltő éh-kutyák!
Mamám, babám félrelökve,
vélt erejükkel ékeskedve,
lelkem betonba taposva
érvényt szereznek Mammon-jognak.

S ti társadalomban, népben
gondolkozók, törvénytelenek,
ti nem fogadjátok el a rendet?
Hát egy-két pofon után, haza lehet menni!

Aki még nem tudja,
aki még nem tanulta:
Ahol a hatalom ott a jog!
S a jog kontraszelekció!

Évszázadok óta nem készül
senki hatalomra,
csak a családi prezentáció
vár mindig, az alkalomra.

Itatnak, etetnek,
a küszöbre fektetnek
- Hé! Éh-kutyák!
Itt a csont, ugassatok!

Gárdisták, lelkiismeret,
díszhuszárok, ravatalozók,
ménkű-fényező eretnekek,
demokráciában a hatalom a jog!

Kinyilváníttatott:
Aki nem csalt, nem lopott,
éhezett, fázott, megaláztatott,
annak pont nem jutott,
a jognak asztalánál tákolt
lócákon, helyet nem szorított,
a hatalom.

Itatnak, etetnek,
a küszöbre fektetnek
- Hé! Éh-kutyák!
Itt a csont, ugassatok!

Nyüszítve, félve, remegve,
korrumpálódott kezekben
a döntés, az eszköz, a köz,
s az örökös, újra félre lök.

Megvétetett a szabadság!
Megvétetett a jog!
Egzisztencia rabság,
kontraszelekció,
őrző-védő hazugság
a rend, a törvény, a papság!
Az életet regulázza, a hazugság.
 
Mentem az utcán
s félre lökött a jog.

2010. 07 12.