Gavallér János

Döntés

Huzat sikít hazátlan házakban,
kufárok zsibongó zaja ringat,
bankbanyák ölében a hatalom
árva bábú, tajtékzó hullámon
lovagol, vágtat a döghiéna;
nyakkendős „disznófejű nagyurak”,
Pinokkió sír baltátok alatt,
szilánkos lett a szív, kamu-hamu
száll, az ég sötét, már rég választott
a nép:
Huzat sikít, könnyek hullnak… tüzet
gyújtnak a végeken, esküt kötnek,
patkányt űznek… csillagok lehullnak,
dimenziók nyílnak… Hazám-házam,
apám-anyám, erény-arany hajnalok jőnek!

2011. 10. 11.