Tisztelt Tdy!

 
Az Ön munkája elhivatottságról tanúskodik, ami mindenképpen tiszteletre méltó (tekintve, hogy jómagam is digitalizálással foglalkozom), viszont amely világnézetet  képvisel (mivel az elhivatottságot én nem szakmai szempontból látom), hát... enyhén szólva is a jó ízlés és az emberi erkölcsi normák határát súrolja, tekintettel arra, hogy a  műsorok, mely e honlapon szerepelnek, igencsak szélsőséges nézeteket vallanak.
Amiért egyáltalán e sorok írására vettem a fáradságot, az az, hogy némi nyomatékot adjak annak, hogy a történelem nem kellő ismerete, a tények valami egészen speciális értelmezése mennyire félre viheti még az oly jószándékú törekvéseket is, mint amit - vélhetően - Ön is képviselne.
Én szívesen bocsátkozom vitákba - ez azt hiszem, minden normális és liberális (szabad elvű, mások világnézetét megérteni kívánó és eltűrő!) nézetet valló ember alapvető tulajdonsága, de - sajnos - ezek a "műsorok"  valami igen szánalmas kísérletezések az emberi nyugalom megzavazárása...
Mindig megnézem a műsorokat, de itt is hadd térjek ki arra a nem elhanyagolható körülményre: a nézettség nem azonos a tetszési indexszel...
Ha a műsor készítői felé közvetítené e néhány sort, hadd térjek ki arra, hogy nagyon sokan, mint jómagam is, az ilyen és ehhez hasonló műsorok és stílus - nem feltétlenül nézetek - miatt kényszerülünk arra, hogy - Önök szerint - "baloldaliak" maradjunk.
 
Üdvözlettel:
Herbály Tibor, Kecskemét
Magyarország!
 
(zárójelben jegyzem meg, a honlap külalakjának tervezésére én egy szakember véleményét nem tartanám elhanyagolhatónak.)

 

Tisztelt Herbály Tibor Úr!
 
Köszönöm a Levelét. Amit leírt, azzal nagymértékben egyetértek. Most nem untatnám annak részleteivel, hogy hogyan, milyen indokból született a weboldal, elégedjen meg csak annyival, hogy unaloműzésként, induló nyugdíjas éveim feleslegességérzetének gyógyítására mívelem e felettébb idő- és pénzigényes tevékenységet. Való igaz, hogy nem vagyok egy grafikus. Nekem sem tetszik a külcsin, sokszor még a belbecs sem. Viszont sokféle igény jut el hozzám, amit igyekszem kiszolgálni. Nagyon örülnék, ha konkrétan is kifejtené azokat a dolgokat, amelyek klaviatúrához parancsolták. Érdekelne például, hogy Ön mit tart szélsőségesnek a választékból? Orbán Viktort, vagy Gyurcsány Ferencet? Nem vagyunk egyformák. Lehet, hogy amit Ön szélsőségesnek tart, az nekem eszembe sem jut ilyeténképp megítélni. Mód felett érdekelne az is, hogy melyik műsorral zavartam meg "emberi nyugalmát"?
 
Másik kérését máris teljesítem, amint azt a másolatcímekből is láthatja. Mivel némely műsort magam készítek ez a része már célba is érkezett. Szeretettel várom további javaslatait, kritikáit, mert ebből tanulhatok igazán. Az a pár száz köszönőlevél, amit Kanadától Ausztráliáig, Argentínától Svédországig írtak, nem keltett ekkora érdeklődést, csak jó érzést, mint az Ön levele.
 
Tisztelettel és nagy-nagy várakozással
Beck György, alias Teddy

Másolatot kap:  'M.Szabó Imre'; 'drabik@startadsl.hu'; 'orbanviktor@orbanviktor.hu'; 'fekete.imre@vivber.hu';
                       'PolgKorNewYork@aol.com'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Beck Úr,

Az első reflexió címmel feltüntetett véleménnyel kapcsolatban - ha az illetőt zavarják a tények, amelyeket a felvételek közölnek, akkor valószínűleg meg is van a személyes oka. Mindenesetre köszönöm Önnek, sok amerikai magyar nevében, akik megnézzük a műsorokat, az Ön és munkatársainak fáradozását. Reménnyel tölt el Magyarország jövőjét és a mi munkánkat illetően is.

Magyar Judith New Yorki Polgári Kör tagja USA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teddy!
 
"Majdnem elsírtam" magam, mikor olvastam, hogy ez az úriember a "baloldalra" "kényszerül" épp a "Te munkádnak köszönhetően is"! Szerintem fogadd föl, hogy csinálja ő a honlapod dizájnját! Mit szólsz az ötlethez?
 
Üdv: Molnár Andor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Beck Úr!
 
Olvasva honlapján az ,,első reflexió,, tartalmát, engedje meg, hogy Németországból én is kifejtsem véleményemet .
Mivel lehetőségem van szinte kéthetente szeretett hazánkat meglátogatni, van egy kis belelátásom a hazai politikai életbe. Ami Hazánkban az utolsó időkben történik, az nagyon sokunkat mélyen elszomorít és nagyon nyugtalanít.
Mi szeretjük Hazánkat és nemzettársainkat. Emiatt messze nem közömbös nekünk, hogy Középeurópában  milyen helyzetek uralkodbnak.
 
Sajnos tetten érhetően a hazaárulók és a népet gátlástalanul kihasználók kezébe került az államvezetés.
A szatellit TV csatornákon keresztül is sajnos csak ezeknek a kiszolgálói láthatók.
Emiatt  kedves Beck Úr, az Ön munkája végig nagybetűs dicséretet érdemel. Ön szorgalmával és tiszta erkölcsiséggel szolgálja az igazság megismerésének a  lehetőségét. Mi itt nyugaton, de bátran merem mondani, hogy szerteszét a világon köszönettel tartozunk az ilyen hazafiaknak a munkájáért.
Bár lenne ilyen embererkből több.
Hálás köszönet Önnek Beck Úr.

Dr Horkovics-Kováts János 
Németország 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szia Gyuri!
 
Napokkal ezelőtt megkaptam az "első reflexió" című e.mailt.
Mivel néha az általam készített filmek is felkerülnek honlapodra ( amit ezúton is nagyon köszönök ),
ezért a téged ért vádak, engem is érintenek.

Te Gyuri!
Napok óta nem találom a helyem a világban.
Végre megtudtam, hogy a történelmi ismereteim hiányosak, a jóizlés határát érintem, már majdnem
ízléstelen vagyok, és az emberi erkölcsök határán tartok. Most ezután hogy legyen?
Azt hiszem én már megváltozni nem tudok és nem is akarok.
Az ilyen és hasonló vélemények csak megerősítenek abban, hogy amit csinálunk
az rendkívül jó. Sok ember kaphat honlapodról plusz információkat, a valóság alaposabb
megismeréséhez. Tehát csak így tovább!!
 
u.i: Tisztelt Herbály úr is digitalizálással foglalkozik - mint írja -, hol nézhetők meg a munkái?
  
üdv.
Fekete Imre

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------