Gavallér János

Lélek és szív nélkül
 

Kenyér és víz,
könny és veríték,
Isten és hit,
vér és ember lét.

Nappal és éj,
föld és levegő,
a mindenség
mozog, keserű:

Jézus Krisztus
arcán nincs mosoly…
az Emberben
szív helyett piszok.

A mocsok száll,
a menny s irgalom,
oly messze jár!
Atyám, irgalom!

A torkukon
akadt hatalom,
fojtogat, öl.
Atyám, irgalom!


Kenyér és víz,
Atyám nem jutott,
lélek és szív
nélkül fájdalom,

egyeseknek
csak a test jutott.
A mindenség
mozog, keserű:


Jézus Krisztus
arcán nincs mosoly…
az Emberben
szív helyett piszok.

Isten és hit
nélkül életek,
lélek és szív
nélkül végzetek.

Atyám, tanúm
az ég, nincs tovább,
lélek és szív
nélkül él a Halál!

2011. 04. 10.