Gavallér János

A Most-pokolnak

Lelenc lett, mostohagyerek,
a Szkíta-szív. Földönfutó
zűrzavar, avartűz, űzte
tiszta lelkét haszon-halálba:
A világ fűzte pórázra
szabad szellemét! Őseink
hitét keresztre feszítették,
misztikus vakságba űzve
az embert: Meghal a lét,
ha elveszik született hitét!

Most-poklok kapuján jár
az érzés, a vágy!
Pillanattengeren poshad a lét…
Lebeg, alá- s fölémerül,
nem ég, nem ég égen a tűz!
Tisztulás csírája tekints rája,
égj, perzselj fel tengernyi bűnt!
Mert ott van még belül a vér,
hős őseink szabad szellemét,
hordja terhét a néma hit,
s őrzi, örök titkait!

Hőzöngnek sokan, sok félét!
De kiben ott a néma hit, nem fél,
nem kiabál, Most-pokolnak
csendben, rendben, fonja a koszorút!

2008.10.29.