Némán sírok érted

 (2008. július 10-11.)

 

Vad kiáltások szülte csendek

belém szakadnak, körém repednek.

Halk sóhajok hajlanak fölém

rám ringanak hűs hajnal permetén.

A szó, mely egykor szíven talált

elfojtott jajdulásként száll tovább.

Hangtalan fuldokló mondatok –

zokognék értük, de már nem tudok.

Csupán tátogni bír néma szám,

magamba zárva sírom: Jaj, Hazám!