Gavallér János

Okok s indokok


Fénynyelő törpe organizmus,
huliganizmus, opportunizmus,
hízott glóbuszunk életadó
cseppnyi felszínén – karvalyfaló-,
dögember, magánérdek-csaló,
papírjog-bitorló útonálló,
göngyölte korcs-kelepcébe
testünkben őrzött hitünk lelkét,
megfojtotta lélegzetünk,
megölte emberré vált érzésünk.

Régóta már, idomított állat,
reszkető-vágy, jutalmazott-bánat
vár, lélegzetünk sóhajára,
Istenre, otthonra, hazára!

De kígyó kúszott a fán:- Ürüm-,
meghalt változó üdv-világunk,
papír lett, lélek, jog, s törvény!
Bűn sodort mindent, hatalmas örvény
Mégis, mégis vagyunk! Létezünk.
Változó világ, testünk, lelkünk,
jogunk életutánzó hit-vágy,
csak a bennük élő gondolat hitvány!

Már kínban vergődő szabályok
szablyák arcunk grimasz-mosolyát,
tudatosuló haláltusák
szabály-szabványát, törvényeket
gyártanak, az öntörvényű élet
megalázásának. Játékot,
demokráciát, korhű hitet,
játszanak felettünk, - jogtudományt,
s haljon belénk az érzés, a lét,
emberré tett lélek, az érzés,
győzni fog - gondolják-, a kétség,
s felesleges a testbe bujtatott lét.

Régóta már, idomított állat,
reszkető-vágy, jutalmazott-bánat
vár, lélegzetünk sóhajára,
Istenre, otthonra, hazára!

Testlétezésünk tisztasága,
Isten-hit becsület-igazsága,
erkölcsuralkodó létezés
minden vetés, minden emberérzés,
s csalóknak udvarló gazember
az állat-önérzeten uralkodni
képtelen törvényt gyártó értelem.
S ti mind sorban áruljátok el,
a jogállam logikája előtt
térdre rogyva, az embert, s a hitet.

2009.08.27.