Gavallér János

Soros Káinoknak!

Lökj a tűzre vén keserv,
had lássák a fényt, a füstöt,
had lássák bűnvezérek,
új patkány-reményt szülők:
Még él a nép! Van Haza.

Lökj a tűzre vén keserv,
had lássák a fényt, a füstöt,
az első menekültnek
gőg-gyermekei, rühös,
dics-emigrációban!

De ti mind, mind árulók,
ne gyertek haza! Hald meg
értelmiség, patkányok,
mentsétek az irhátok!
Még él a nép! Van Haza.

Bús, hazug szerelemmel
sírjátok: A legszebb föld
áruló értelmisége
egzisztencia fogja
dics-emigrációban.

Álmaikat őrző kéz
itt tett és tesz naponta,
értük, nekik s ontja vérét,
lelkét tépdeli, de ti mind
árulók, ne gyertek haza!

Apát ölőknek meglett
Soros sorsuk pecsétje;
bolygó hollandi ott mind,
s csak evez, evez, evez,
a végtelen tengeren.

Ne hald a jajt! Ne hald meg!
Testvéred halál dalát:
Fuss Káin, fuss világgá!
Testvéred halni készül,
sújts le rá, öld hát te meg!

De onnan is, a világ
végéről is, látni fogod,
látni a fényt, a füstöt,
a lelkedből kiált:
Még él a nép! Van Haza.

2008.08.11.