Gavallér János

Szavak sötét alkonya…

koponyámban fő
ördögvacsora…
nekik, nekünk, szú
rágta híreket, terít
pellengérre az agy…
s a séf féltve őrzi
titkát, fűszereit…
tudhatod dolgod,
s megkapod jussod:
a lerágott csontot
eléd vetik – na, ne!
Tartsd a pofád!-
s gyermeked hajszálát
fújja, gnómizom hangú orkán…

nincs tapasztalás,

eredmények, árak,
fizetség, utálat,
realizálódnak…
félelemkenyeren nőtt
új nemzedékek,
s keselyűk halálhírnöke  
kering a nemzetem (-ek) felett.

2008.09.29.