Gavallér János

Trianoni féreg!

Gnómbatyu, gyilkos megosztás, leszámolás,
- remeg testvér szívében jégcsákány-,
diktátum, érzelemprés facsarja szívünk,
darabokra törték nemzettestünk.

Háborúba csalták, csapdába hű hitünk,
elárulták a szentharcot, esküt,
elárulták a nemes-létezést, embert,
szívet, földet s földnek becsületét.

Farkas csordák rontottak újra csak miránk,
vérünkön hízott sok korcs-rútvilág,
agyból nőtt gaz borította Európát,
mi szívünk vére, oltotta szomját.

Keservesen zúg, háborog a nagyvilág,
pióca szájuk embervért kíván,
kevés a kincs, a kéj, kevés a hatalom,
hűséghiány van s nincs, nincs irgalom.

Szétszabdalt testünkben dobog, él még a szív,
él az összetartozás, él a hit,
s harcolunk a kimondott szó igazáért,
őseink sírjának nyugalmáért!

Aranyos hunvitézek, drága leventék
égi mezőkön ragyog rátok fény,
eskütökhöz híven védtétek nemzetünk,
csillagösvényen nem veszíthetünk!

Értetek is dobban testvér magyar szívünk,
e földet örökre megőrizzük,
hogy lássa Isten: Az ember hű a szóhoz,
őseihez, otthonhoz, Hazához!

Aranyos hunvitézek, drága leventék
égi mezőkön ragyog rátok fény,
vérszerződéshez híven lelketek szívünk,
csillagösvényen nem veszíthetünk!

Végigsöpört rajtunk Sátán összes átka,
maradtunk hűek, maradtunk bátrak
az igaz világra esküt tett Atyához,
Igéhez, vérhez, szívhez, Hazához!

Kísértés toporzékol a nagyvilágban,
Mammon-mulatós kéj járja, járja
utolsó táncát, s a sötétség leborul,
leborul előtted Jézus Krisztus!

Lásd Isten, halálunk percében sem kérünk
semmi mást tőled, gyógyítsd be szívünk,
hogy földeden virágozzon a szentlélek,
pusztuljon féreg, éljen az élet!

Aranyos hunvitézek, drága leventék
égi mezőkön ragyog rátok fény,
a pokol tornácán és lelkünk legmélyén,
csillagösvényen nem veszíthetünk!

2010. 05. 18.