Gavallér János

Tűzszertartás

Itt ül évezredek fájdalma,
magába roskadva,
itt a Dunánál, nehéz a lét,
mert könnyen ítélnek:
Itt mindenki fél a haláltól!

Itt a tavasz már az őszt várja,
rohan, mint álmában,
mint gyorsuló sodrás-piruett,
első bálozóként,
táncolva, vígan sír, örökké.

Morajlik a gyorsuló idő:
A mindenség is egy pillanat,
egy szem a végtelen láncban,
ahol az első és az utolsó
szem is, szeretetre könnyezik.
S minden szem örökké létező
fájdalomtekintete a bölcső:
Újra és újra járja a Golgotát,
míg bőréből serceghet vér,
bűneiért.

Itt, a Dunánál, pöröl Isten,
dohog kőszívűnkben;
Pilis-pálosi Dobogókőn,
rigmust dobol a kő,
míg a földön szeretet nincsen.

Pereg a bőrön a vér. Néked,
korbács jut és kereszt.
Hazám! Glóbuszra szegelt ország!
Igazság-mennyország,
egy nemzet, Ember, a keresztfán!

2011. 09. 23.