Szőke István Atilla

A vérszerződés

 

„Amíg élünk s amíg fiaink is élnek,
Álmosnak véréből válasszunk vezérnek.
Büszke Turulmadár tárt szárnya óvja meg!”
Így hangzik az első része az eskünek.
 
„Jószágot, javakat, fáradság gyümölcsét,
Akik megszerezték, egyedül ne költsék.
Öröme belőle teljen mindenkinek!”
Így hangzik második része az eskünek.
 
„Szabad akarattal, ’kik Álmost választák,
’Kik véle vérüket kupába csorgatták,
Vezéri tisztségből ki sose essenek!”
Így hangzik harmadik része az eskünek.
 
„Aki viszályt szít és aki lesz hűtelen,
Vérét úgy ontassuk, miként elébb heten.
Tartozik hitével vezéri személynek!”
Így hangzik negyedik része az eskünek.
 
„Szerződést megszegőt, örök átok sújtson,
Kart felé barátin, senki sose nyújtson.
Bűnhődj esküszegő, álltál ellenségnek!”
Így hangzik utolsó része az eskünek.